Lejebetingelser

Alle faktura bliver sendt over mail. Ønskes der en faktura med post, koster det 15.kr i gebyr.
De bedes venligst sende en mail med dit navn, adresse og e-mail adresse, eller oplyse den pr tlf.

Afhentning og levering sker efter aftale, hvor der findes et passende sted.

1. Lejeperioden starter fra den dag materiellet afhentes på udlejers adresse eller er leveret på lejers adresse og slutter først ved aflevering på pladsen eller ved afhentning, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Der skal altid vise gyldigt legitimation af lejer, som kørekort, pas eller ligende.

3. Der beregnes lejeafgift for hele leje perioden uanset om materialer bruges eller ej.

4. En dagsleje regnes for 8 timers effektiv kørsel. Og lørdage, søn- og helligdage regnes også for lejedage.

5. Ved levering af materiellet er det i driftsklar samt forsvarlig lovligt stand. Lejer skriver under på at det er modtaget og kontrolleret for fejl. Evt. fejl og mangler skal udlejer have besked om inden ibrugtagning.

6. Ved levering af materiellet betaler lejer, med mindre andet nævnt.

7. Lejen er ex. af- og påmontering af udstyr samt alle udgifter til brændstof, smøring og elektricitet, med mindre andet er nævnt.

8. Materiellet afleveres i rengjort og samme stand som ved modtagelsen. Evt. skader som er forvold af lejer ved overlast eller forkert behandling betales af lejer.

9. Der må på ingen måde udlånes eller fremlejes af materiellet uden udlejers tilladelse. Samt flytning af materiellet til anden arbejdsplads.

10. Udlejer har på et hvert tidspunkt ret til at besigtige det udlejet materiel.

11. Essendrup Maskinudlejning påtager sig ingen ansvar for tab og forsinkelser af nogen form for et stykke arbejde eller arbejdsstandsning i forbindelse med omkostningerne pga. fejl eller havari af materiellet.

12. Betaling er netto kontant ved afhentning ved lejer eller aflevering på udlejers adresse, mindre andet er aftalt. Ved for sen betaling påregnes der 2% pr. påbegyndt måned.

13. Reparationer af materiellet må kun udføres af Essendrup Maskinudlejning.

14. Essendrup Maskinudlejning tager ingen form for ansvar for ødelagt fliser, planter og andet materiel, hvor maskinerne har arbejdet.

15. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel.

16. Der tages forbehold for trykfejl.